You are here

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. In dit beleid komt u te weten hoe, waarom en hoelang wij persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn.

Wie is de beheerder?

De beheerder persoonsgegevens is VULCANUS design s.r.o., Lazecká 344/4A, 779 00 Olomouc, ID-nr.: 05878926, btw-nr.: CZ05878926, ingeschreven in het handelsregister van de provinciale rechtbank te Ostrava, afdeling C, dossiernummer 69665 (hierna te noemen "de Beheerder").

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Bij vragen kunt u contact opnemen via tel.: +420 607016941 of e-mail: info@vulcanus-design.nl

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in geval van verzending van het contactformulier, bestellingen en aanmelding voor de nieuwsbrief in de zin van Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees parlement en de raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna te noemen "de Verordening").

Bij verzending van het contactformulier verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoon

Deze persoonsgegevens moeten verwerkt worden om een offerte op te kunnen stellen, over deze offerte te communiceren of om uw vragen te beantwoorden. Deze verwerking wordt mogelijk gemaakt door art. 6 lid 1 sub b) van de Verordening. Deze persoonsgegevens worden door de Beheerder verwerkt gedurende de communicatie over de sluiting van contract, uiterlijk 1 jaar na uw aanvraag, voor zover u geen toestemming voor verdere verwerking geeft.

Bij bestellingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (niet verplicht)
 • Identificatienummer en btw-nummer (niet verplicht)
 • Straat en huisnummer
 • Plaats
 • Postcode
 • Land
 • Telefoon
 • E-mailadres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de bestelling te kunnen verzenden en slaan deze op in onze webshop en boekhoudsoftware. Deze verwerking wordt mogelijk gemaakt door art. 6 lid 1 sub b) van de Verordening. Wij verwerken deze gegevens gedurende de periode die de wet ons voorschrijft.

Het e-mailadres gebruiken wij voor het verzenden van commerciële communicatie. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de ontvangst van commerciële communicatie door op de afmeldlink onderaan de e-mail te klikken. Wij gaan ervan uit dat aanbiedingen van gerelateerde producten interessant voor u kunnen zijn. Dergelijke verwerking voeren wij uit op grond van ons gerechtvaardigde belang, wat mogelijk wordt gemaakt door art. 6 lid 1 sub f) van de Verordening.

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres

Dit persoonsgegeven verwerken wij voor de verzending van commerciële communicatie op grond van uw toestemming. Deze verwerking wordt mogelijk gemaakt door art. 6 lid 1 sub a) van de Verordening. De ingevoerde persoonsgegevens worden door ons gedurende 5 jaar verwerkt.

Wie kan er nog meer toegang tot uw persoonsgegevens hebben?

De Beheerder werkt samen met andere entiteiten (verwerkers) die toegang tot uw persoonsgegevens kunnen hebben.

Ook de volgende verwerkers kunnen toegang tot uw persoonsgegevens hebben:

 • Webbeheerder
 • Mailchimp
 • Toptrans
 • PPL

Wat zijn uw rechten?

Volgens de wet inzake persoonsgegevens hebt u het recht om:

 • ons te verzoeken mee te delen welke persoonsgegevens wij verwerken of een kopie van deze persoonsgegevens te vragen;
 • ons uitleg te vragen over de verwerking van persoonsgegevens;
 • inzage in deze gegevens te vragen en deze te laten bijwerken of corrigeren;
 • ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen – dit heeft echter tot gevolg dat de communicatie inzake een contract wordt stopgezet, en wordt alleen uitgevoerd indien de belangen van de gezamenlijke beheerders niet zwaarder wegen dan de bescherming van uw privacy;
 • in geval van twijfel over de naleving van verplichtingen gerelateerd aan de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens, of de rechtbank.

WAT ZIJN COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden gecreëerd door een webserver, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Als u later terugkeert naar dezelfde website, stuurt de browser de opgeslagen cookie terug, waardoor de server alle informatie verkrijgt die hij daarvoor bij u had opgeslagen. Verreweg de meeste websites gebruiken cookies voor hun activiteiten.

HOE KUNNEN COOKIES WORDEN INGEDEELD

Cookies kunnen worden ingedeeld afhankelijk van wie ze plaatst, nl. in:

 • First party cookies – hun geldigheid is beperkt tot het webdomein dat u bekijkt. Deze cookies worden als relatief veilig beschouwd.
 • Third party cookies – deze worden geplaatst m.b.v. een script van een ander domein. Zo kunnen gebruikers door verschillende domeinen heen gevolgd worden. Ze worden vaak gebruikt om de effectiviteit van reclame te evalueren.

Op grond van duurzaamheid kunnen cookies worden ingedeeld in:

 • Tijdelijke (session cookies) – deze worden van uw computer gewist zodra u de browser afsluit.
 • Langdurige (persistent cookies) – na afsluiting van de browser blijven ze behouden; ze worden pas na langere tijd gewist (afhankelijk van de instelling van uw browser en van de cookie). U kunt ze ook handmatig verwijderen.

Op grond van gebruiksdoel kunnen cookies als volgt worden ingedeeld:

 • Technische – maken de basisfuncties van de site (bijv. aanmelden) of pagina‘s (bijv. video‘s afspelen, content delen) mogelijk.
 • Analytische – dienen voor de verzameling van niet-anonieme gegevens over gebruikersgedrag. Op basis daarvan kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken.
 • Remarketing – dienen voor het richten van reclame op gebruikers die onze website hebben bezocht.
 • Conversie – met behulp hiervan kunnen wij het succes van campagnes evalueren.

WAAR WIJ COOKIES VOOR GEBRUIKEN

Op onze website worden de volgende cookies gebruikt:

Wij plaatsen nooit gevoelige of persoonlijke gegevens in cookies. Wij kunnen de gebruikers-ID wel in cookies plaatsen, maar derden kunnen geen concrete personen identificeren.

HOE HET GEBRUIK VAN COOKIES KAN WORDEN GEWIJZIGD

Wissen

U kunt cookies wissen in uw browser – doorgaans in de "Geschiedenis" van bezochte websites.

Blokkeren

Browsers maken het mogelijk om de plaatsing van cookies op uw computer te blokkeren. In dat geval zal de functionaliteit van deze site echter beperkt zijn. Informatie over de instelling van het opslaan van cookies in uw browser vindt u op de website van de aanbieder van de browser:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Android – verschillende browsers

Meer informatie over cookies en hun gebruik vindt u op de website https://www.aboutcookies.org/.

 

DEZE WEBSITE GEBRUIKT GOOGLE ANALYTICS

Deze website gebruikt Google Analytics, verstrekt door Google, Inc. (hierna te noemen "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. Informatie over gebruik van de website wordt samen met de inhoud van cookies door Google naar servers in de VS overgedragen en opgeslagen. Google gebruikt deze informatie voor het evalueren van het gebruik van de website en het creëren van berichten over de activiteit ervan, bestemd voor de exploitant, en voor de verlening van overige diensten inzake activiteiten op de site en internetgebruik in het algemeen. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken indien vereist door de wet of als deze derden de informatie voor Google verwerken.

 • Google Analytics is uitgebreid met gerelateerde reclamefuncties aangeboden door Google, nl.:
 • overzicht van weergaven in het Google-reclamenetwerk;
 • remarketing (weergave van advertenties in het contentnetwerk op grond van bekeken producten),
 • uitgebreide demografische overzichten (rapportage van anonieme demografische gegevens);

user-ID – functie van Google Analytics waarmee gebruikersgedrag op verschillende apparaten gemeten en geanalyseerd kan worden. Als user-ID gebruiken we een keten van cijfers of letters, maar nooit persoonsgegevens op grond waarvan derden concrete personen kunnen identificeren.

Meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens vindt u in de algemene voorwaarden van Google.

 

 GOOGLE ANALYTICS VERBIEDEN

Als u geen anonieme gegevens over uw websitegebruik aan Google Analytics wilt verstrekken, kunt u de plug-in van Google gebruiken. Nadat deze in uw browser is geïnstalleerd en geactiveerd worden er geen gegevens meer verzonden.